НОВИНИ

28 March 2017

Нов микроконтролер от Microchip с възможност за хардуерно криптиране опростява разработването на интелигентни устройства с висока степен на надеждност

CEC1702 е новият микроконтролер на Microchip, предназначен да отговори на нарастващата нужда от мерки за сигурност, породена от непрекъснатото разрастване на приложенията и устройствата в сферата на IoT (Интернет на нещата).

CEC1702 е едночипов микроконтролер, базиран на ARM® Cortex® - M4, с възможност за изцяло хардуерно криптиране. С ниска консумация, но същевременно висока производителност, 32-битовият микроконтролер дава възможност за лесно криптиране, автентикация (идентификация), създаване на частни и публични ключове и гъвкаво персонализирано програмиране, при което рискът за потребителя се свежда до минимум. Освен това CEC1702 e с по-висока производителност в сравнение със софтуерно базираните решения. Хардуерно криптираният шифров набор (Cipher Suite) на микроконтролера намалява с порядъци времето за изчисления в сравнение със софтуерните решения, като повишава от 20 до 50 пъти производителността при обработка на PKE и подобрява до 100 пъти криптирането/декриптирането. Благодарение на изброените по-горе характеристики, устройствата, в които се вгражда CEC1702, могат да отговорят на всички мерки за сигурност на значително по-ниска цена и при по-малка консумация на енергия.

Защитата на сигурността на системата никога не е била по-важна. Независимо дали се използва като спомагателен контролер за защита или като самостоятелен микроконтролер, CEC1702 осигурява всестранна защита срещу следните атаки:

  • автентикация на системния фърмуер преди зареждане: осигурявайки непроменима идентичност и Root of Trust, за да гарантира, че фърмуерът е недокоснат и не е бил повреден (фалшифициран);
  • автентикация при обновяване на фърмуера: удостоверявайки, че обновената версия на фърмуера не е повредена (фалшифицирана) и е от надежден източник;
  • автентикация на критичните системни команди: удостоверявайки, че всяка критична системна команда е от доверен източник , оторизиран да прави дадената промяна, като предотвратява по този начин евентуални опустошителни действия;
  • защита на тайните с криптиране: защита на кодове и данни за предотвратяване на кражба или злонамерени действия.

 

За допълнителна информация относно CEC1702 посетете:: http://www.microchip.com/promo/CEC1702