НОВИНИ

30 March 2017

Широка гама от усъвършенствани Gigabit Ethernet продукти улесняват проектирането

Microchip предлага нова продуктова линия под името GigEpack, която включва сертифицирани продукти и инструменти, между които първият в отрасъла устойчив на откази Ethernet комутатор

 

Новото продуктово портфолио от 48 GB Ethernet компоненти се характеризира с подобрени възможности, гарантирана съвместимост, цялостна софтуерна поддръжка и инструменти за оценка. С новия комплект компоненти GigEpack се цели да се намали сложността и да се премахнат бариерите при разгръщането на високоскоростни мрежи, откривайки нови възможности за приложение. GigEpack включва първите в отрасъла едночипови Gigabit Ethernet комутатори с резервиране HSR/DLR за осигуряване на свръхвисока надеждност при използване в критични индустриални приложения. В комплекта влиза и първият мост USB 3.1 Gen 1 - Gigabit Ethernet, съответстващ на стандартите за автомобилна електроника, който поддържа Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) и информационно- развлекателни системи на различни физически нива на мрежата.

Продуктите от новото портфолио, създадени за приложение в промишлената и автомобилната електроника, както и в потребителския сегмент, се характеризира с  три основни качества, които осигуряват простота при използването и бързо излизане на пазара. Първо, всички продукти са сертифицирани за съвместимост от UNH-IOL (University of New Hampshire InterOperability Laboratory). Второ, всички продукти се предоставят с безплатни софтуерни драйвери, сертифицирани или одобрени от независим производител за работа с всички основни операционни системи. И трето, комплектът GigEpack се подкрепя от безплатната онлайн услуга на Microchip LANCheck, чрез която се анализират проектите на потребителите на компонентите и се гарантира използването на най-добрите методи за проектиране.

В комплекта GigEpack са включени три продуктови фамилии. Новата фамилия комутатори KSZ9477/9567/9897 позволява създаването на свръхнадеждни мрежи с резервиране HSR/DLR и предаването на аудио и видео чрез  Audio/Video Bridging (AVB). Комутаторът KSZ9567 например има седем порта, SGMII интерфейс и предимствата на технологията EtherSynch®. Това позволява да се поддържа Ethernet в реално време, IEEE 1588 v2 PTP (Precision Time Protocol), AVB (Audio Video Bridging) и TSN (Time Sensitive Networking). Новата фамилия мостове LAN7800/LAN7850/LAN7801 позволява на проектантите да добавят Gigabit Ethernet към вградените процесори чрез USB 3.1 Gen 1, USB 2.0 или High Speed Inter-Chip (HSIC), свързвайки различни физически слоеве, като 1000Base-T или 100Base-T1 и HDBaseT чрез RGMII. Тези продукти допълват съществуващата фамилия KSZ9031 Gigabit PHY на Microchip , отговаряйки на изискванията за устойчивост и ниска консумация в автомобилната електроника.

 

За допълнителна информация относно CEC1702 посетете: http://www.microchip.com/GigEpack_main8659