НОВИНИ

25 April 2017

Комет Електроникс изгради тестов полигон за IoT безжична комуникация по стандарт LoraWAN

Следвайки политиката за подпомагане на клиентите си в разработката на решения за безжична комуникация фирмата изгради тестова Low-Power Wide-Area Network (LPWAN), базирана на популярния стандарт LoraWAN.

LoraWAN мрежите предоставят възможност за безжична комуникация на изключително голям брой крайни устройства при много ниско ниво на консумация, позволяваща продължителна работа на батерийно захранване в период от няколко години. Използваната патентована схема за модулация на сигнала, гарантира сравнително голяма зона на обслужване около базовата станция - до 5km в градска и 10km в извънградска среда. LoraWAN работи в нелицензиран честотен обхват 868MHz, затова всеки би могъл да закупи оборудване и да изгради своя собствена мрежа.

Типичното приложение на този тип мрежи е всякакъв вид сензори, датчици, домашна и сградна автоматизация, локализиране на обекти, както и придобилите напоследък актуалност приложения за дистанционно отчитане на консумацията на енергия (електрическа, топлинна), вода, газ и т.н.

Комет Електроникс предлага на своите клиенти сертифициран радио модул RN2483, производство на Microchip, който съдържа вграден комуникационен протокол за работа, според LoraWAN стандарта. Така в много кратки срокове е възможно да се разработи крайно устройство, използващо надежден и стандартен протокол за безжично предаване на данни.

Тъй като виждаме значителен интерес към тази технология, и за да улесним нашите клиенти в този процес, ние инсталирахме професионален LoraWAN Gateway върху сградата на централния ни офис, намиращ се в София, кв. Дружба-2. Според проведените тестове, устройството осигурява надеждна връзка в радиус от 5km на открито. Данните предавани двупосочно от и към крайните устройства са достъпни чрез IoT платформата  The Things Network

По този начин всеки желаещ би могъл да направи безплатни тестове на своята разработка, без необходимост от закупуване и инсталиране на инфраструктурно оборудване.

 

За получаване на достъп и регистрация на крайни устройства, моля изпратете писмо до support@comet.bg