НОВИНИ

14 November 2017

Low-voltage 64-Megabit Serial Quad I/O™ SuperFlash® памет от Microchip намалява консумираната мощност в уредите с батериен режим на работа

Microchip предлага нова 1.8V SuperFlash® памет, с 4-битов мултиплексиран I/O сериен интерфейс.

SST26WF064C представлява 64-мегабитова Flash памет, предназначена за работа с ниско захранващо напрежение, която комбинира Dual Transfer Rate (DTR)  и патентованата SuperFlash NOR Flash технология, което я прави идеална за приложения в безжични устройства и такива с батерийно захранване.

DTR предоставя възможност за четене на данни по двата фронта на тактовия сигнал, което способства за намаляване общото време за достъп и консумираната мощност.

SuperFlash технологията също спомага за намаляване на консумацията на енергия чрез най-бързите времена за изтриване на данни, постигани до момента. Типичната стойност на времето за изтриване (chip-erase) при SST26WF064C е между 35 и 50 милисекунди, докато при конкурентни продукти същото може да достигне 30 секунди.

В SST26WF064C е интегрирана също така и хардуерно контролируема reset функционалност. По-голямата част от серийните Flash памети, предлагани на пазара, не поддържат функцията хардуерен reset, поради ограничения брой изводи на корпусите. При новата ИС на Microchip, обаче, извод HOLD# може да се преконфигурира и като извод, на който се подава сигнал за reset.

Работеща при честоти достигащи 104 MHz, SST26WF064C позволява  eXecute-In-Place (XIP) работа с минимална латентност, ограничавайки необходимостта от “code shadowing” в допълнителна SRAM. Новата памет разполага с 4-битов мултиплексиран I/O сериен интерфейс, което повишава производителността при запазване компактен размер на корпуса, характерен за стандартните серийни Flash памети. SST26WF064C поддържа също така пълна съвместимост с традиционния Serial Peripheral Interface (SPI) протокол.

Високопроизводителната SuperFlash технология на  Microchip, базирана на патентованата split-gate Flash memory cell, има и ред допълнителни предимства - над 100 000 цикъла на презапис, над 100 години време за запазване на данните, най-бързите времена за опресняване на данните.

Разработчиците могат да започнат проектиране с SST26WF064C Flash памет веднага, използвайки Verilog и IBIS моделите и наличните драйвери.

SST26WF064C се предлага в различни корпуси, включително 8-изводен WDFN (6mm x 5mm), 8-изводен SOIJ (5.28mm), 16-изводен SOIC (7.50mm) и 24-изводен TBGA (8mm x 6mm).

За повече информация: www.microchip.com/SST26WF064C