НОВИНИ

16 November 2017

Комет Елекроникс – оторизиран дистрибутор на продуктите на KONTAKT CHEMIE

Комет Електроникс предлага пълната гама продукти на KONTAKT CHEMIE - пазарен лидер в областта на химически препарати, употребявани под формата на спрей в електрониката

Продуктите на KONTAKT CHEMIE, част от CRC Industries Group, водещ световен производител на технически аерозоли, намират широко приложение при производството, подръжката и сервиза на всякакъв вид електронна апаратура.

 

 

Предлагат се богат избор от спрейове:

  • Контактни
  • Замразяващи
  • За почистване на прах
  • За почистване на електроника
  • За обработка на печатни платки
  • За защита от атмосферни условия
  • За почистване на екрани и други гладки повърхности
  • Смазки за прецизна механика
  • Термо/електро проводими покрития

Виж в катлога