НОВИНИ

14 December 2017

Намаляване времето за реакция при критични системни събития в CAN bus системите, посредством нов 8-битов микроконтролер с независима от ядрото периферия

Microchip разшири PIC18 продуктовата линия с нова K83 фамилия 8-битови микроконтролери, които комбинират CAN bus (Controller Area Network) с разширена и независима от ядрото периферия (CIPs). Наличието на CIPs увеличава системните възможности и заедно с това улеснява проектантите да създават CAN-базирани приложения без усложняване с допълнителен софтуер.

Ключово предимство при използването на K83 микроконтролери в CAN-базираните системи е, че CIPs обезпечава сигурна обработка на събитията в реално време, по-късо време за проектиране и възможността да бъдат лесно конфигурирани  чрез MPLAB® Code Configurator (MCC). Новата фамилия е много подходяща за приложения, използващи CAN bus в медицинския, промишления и автомобилния сектори, като например автоматизирани хирургически маси, автоматизация в жп транспорта, ултразвукови устройства, автоматизираните поточни линии, автомобилни принадлежности. CIPs позволява на системните проектанти да скъсят времето за проектиране чрез бърза конфигурация на хардуерно базираната периферия,  вместо да създават, тестват и валидират допълнителен софтуер, подсигуряващ необходимата функционалност.

 

 

PIC18 K83 съдържа 15 CIPs, между които:

  • Cyclic Redundancy Check (CRC) със сканиране на паметта за потвърждение интегритета на енерго-независимата памет;
  • Direct Memory Access (DMA), позволяващ трансфер на данни между периферията и паметта без участието на процесора;
  • Windowed Watchdog Timer (WWDT) за генериране на системни рестарти;
  • 12-bit Analogue-to-Digital Converter with Computation (ADC2) за автономен анализ на аналоговия сигнал, позволяващ реакция на системата в реално време;
  • Complementary Waveform Generator (CWG), осигуряващ  ефективно синхронно превключване при управление на двигатели.

За повече информация относно тези и други CIPs можете да посетите: 8-bit MCU design centre.

 

Новата фамилия микроконтролери се поддържа от MPLAB Code Configurator (MCC), безплатен  софтуерен plug-in, осигуряващ графичен интерфейс за конфигуриране на периферия и специфични функции за всякакви приложения. MCC е включен в MPLAB X Integrated Development Environment (IDE), наличен за свободно изтегляне, както и облачно-базирания MPLAB Xpress IDE. Фамилията PIC18 K83 се поддържа също и от Curiosity High Pin Count (HPC) Development Board (DM164136).

PIC18F25K83 (32 KB of Flash) и PIC18F26K83 (64 KB of Flash) се предлагат в 28-pin SPDIP, SOIC, SSOP, UQFN и QFN корпуси.

 

Повече информация можете да намерите на: www.microchip.com/k83