НОВИНИ

02 March 2018

Намаляване на разходите и времето за разработка за новия NewSpace пазар, чрез използване на радиационно-устойчиви решения, базирани на COTS (Commercial Off-The Shelf) продукти

ATmegaS64M1 микроконтролерът позволява започване на разработките с евтина COTS (Commercial Off-The-Shelf) версия, преди да се премине към „pin to pin съвместимите, радиационно-устойчиви, версии на същият.

Разработката на радиационно-устойчиви системи за космически приложения и постигането на максимална степен на надеждност при продължителните мисии в сурови космически условия, се характеризира с дълго време до реализация и високи цени. Понастоящем, NewSpace и други критични космически приложения изискват все по-кратко време за разработка при ниски цени. За да отговори на тези нужди, Microchip Technology Inc. предлага нов микроконтролер, комбиниращ устойчиви на радиационно въздействие характеристики, с възможностите за ускорен и евтин дизайн, характерен за COTS изделията.

ATmegaS64M1 е вторият 8-bit megaAVR® MCU на Microchip, който позволява т.нар. COTS-to-radiation-tolerant подход при дизайна на изделия за космически приложения. При този подход, разработката се прави с предназначен за автомобилния пазар MCU - ATmega64M1, като e налична “pin to pin съвместима и радиационно-устойчива версия, която се използва в крайното изделие. Радиационно-устойчивите микроконтролери са проектирани да издържат на радиационно въздействие със следните гранични стойности:

  • Издръжливост спрямо Single-Event Latchup (SEL) не по-малка от 62 MeV.cm²/mg
  • Без Single-Event Functional Interrupts (SEFI), подсигуряващо интегритет на паметта
  • Акумулирана Total Ionizing Dose (TID) между 20 и 50 Krad(Si)
  • Single Event Upset (SEU) характеристика за всички функционални блокове.

Новият микроконтролер допълва радиационно-устойчивия ATmegaS128, вече използван в няколко проекта за високорискови космически мисии, като например изследването на Марс и системата от няколкостотин LEO (Low Earth Orbit) спътника.

ATmega64M1 COTS изделието, наред с цялата гама от развойни средства, като развойни комплекти и код конфигуратор, може да се използва при началния дизайн на хардуер, фърмуер и софтуер, а когато разработката достигне фаза, готова за реализация на прототип или за производство, COTS изделието може да бъде заменено с „pin to pin съвместима, радиационно-устойчива версия (в керамичен корпус QFP32) със същите функционални възможности като оригинала. Това води до значително занижени разходи, като също така редуцират развойното време и степента на риска.

ATmegaS64M1 може да работи в температурен диапазон -55°C до +125°C и това е първият COTS-to-radiation-tolerant MCU, при който са комбинирани CAN шина, цифрово-аналогов преобразувател (DAC) и възможност за управление на двигатели (Motor Control). Тези характеристики го правят идеален за работа в множество подсистеми, като отдалечени терминални контролери и обработка на данни в спътници или други космически апарати, пускови установки, както и при редица други рискови приложения в авиониката.

За повече информация може да посетите: www.microchip.com/ATmegaS64M1.

За улесняване процеса на разработка и ускоряване времето за реализация на пазара, Microchip предлага STK 600 - пълен развоен комплект за ATmegaS64M1. Този микроконтролер се поддържа и от Atmel Studio Integrated Development Environment (IDE) за разработка, тестване и софтуерни библиотеки.

ATmegaS64M1 се предлага в следните разновидности:

  • ATmegaS64M1-KH-E - керамичен прототип QFP32 корпус;
  • ATmegaS64M1-KH-MQ - керамичен космически разряд QFP32 корпус, отговарящ на QMLQ;
  • ATmegaS64M1-KH-SV - керамичен космически разряд QFP32 корпус отговарящ на QMLV;
  • ATmegaS64M1-MD-HP в пластмасов QFP32 корпус, отговарящ на високо надеждния AQEC.

За допълнителна информация, цени или закупуване се свържете с Комет Електроникс.