НОВИНИ

24 April 2018

Нови megaAVR микроконтролери

Новите megaAVR микроконтролери увеличават ефективността на системите за контрол и управление в реално време, чрез комбинацията от AVR ядро с ниска консумация и интелигентна, независима от ядрото, периферия.

 

ATmega4809, 4808, 3209, 3208 предлагат различни варианти по отношение на брой изводи, корпуси и налична памет. Новите микроконтролери включват бърз АЦП и лесни за конфигуриране, независими от ядрото, периферни блокове. Това прави megaAVR фамилията много подходяща, както за разтоварващ блок в коплексни микропроцесорно-базирани системи, така и като самостоятелен блок за контрол и управление.

Създадени за контрол в реално време

Съвременните системи за контрол и управление използват микроконтролери за увеличаване на производителността, като в същото време това ги прави по-ефективни и надеждни. Новата megaAVR серия прави допълнителна крачка в тази посока с набор периферни блокове, проектирани с цел намаляване времето на реакция и увеличаване на надеждността, намалявайки същевременно необходимия обем код, времето за разработка и тестване и общите разходи.

Ключови характеристики:

 • Вграден 20MHz осцилатор;
 • До 48KB FLASH памет;
 • До 16-канален, бърз 10-битов АЦП;
 • Cyclic Redundancy Check (CRC) със SCAN;
 • 16-битов часовник за реално време;
 • Блок с конфигурируема логика (CLC);
 • 6-канална Peripheral Event System;
 • Аналогов компаратор с регулируем праг;
 • Вграден, регулируем източник на опорно напреже-ние;
 • UART / SPI / dual-mode I2C;
 • Налични до 41 I/O.

Стартирайте с Atmel START

Значително намаляване на времето за разработка със START - интуитивна, web-базирана графична среда за embedded проекти. С лесен за употреба интерфейс, генерираща проверен С-код, подпомагаща стартирането на вашия проект по най-добрия начин.

Можете да започнете още днес на start.atmel.com.

 

ATmega4809-XPRO Evaluation Kit

ATmega4809-XPRO е идеалната платформа за бърза разработка с новите megaAVR микроконтролери - захранвана по USB, предлагаща on-board програматор/дебъгер интегриран с Atmel Studio, бутони, LED индикатори и pin-header съединители за бързо разширение. Развойната платка разполага и с MikroBUSTM съвместим цокъл, позволя-ващ лесно добавяне на сензори, актуатори или комуникационни интерфейси от богатата гама Click BoardsTM.