НОВИНИ

11 June 2018

Нови PIC® и AVR® 8-битови фамилии микроконтролери от Microchip

Microchip обяви нови PIC18Q10 и ATtiny1607 фамилии 8-битови микроконтролери...

 

Новите микроконтролери, включващи множество интелигентни, независими от ядрото, периферни блокове (CIPs), които опростяват разработката и позволяват бърза реакция на системните събития.

Напредъкът в архитектурата на PIC® и AVR® оптимизира тези микроконтролери за приложения в системи с контрол в затворен контур, чрез разтоварване на централния процесор от управление на множество параметри и намаляване на консумацията.

Основно предимство на PIC18Q10 и ATtiny1607 са независимите от ядрото периферни блокове (CIPs), които могат самостоятелно да изпълняват различни задачи, като по този начин облекчават натоварването на централния процесор. Хардуерните CIPs спестяват на системните дизайнери време и усилия при проектирането и значително намалява обема софтуер, който трябва да бъде написан и валидиран. И двете фамилии могат да бъдат захранвани с до 5V, което увеличава шумоустойчивостта и осигурява съвместимост с изходите на повечето аналогови и цифрови сензори.

Новата ATtiny1607 серия микроконтролери е оптимизирана за приложение в системи с управление, базирано на затворен контур/обратна връзка - например ръчни електроинструменти и дистанционни управления. В допълнение към интегрирания високоскоростен аналогово-цифров преобразувател, осигуряващ  по-бързо преобразуване на аналоговите сигнали и детерминираната системна реакция, тези микроконтролери имат осцилатор с повишена точност, което позволява на дизайнерите да намалят външните компоненти и разходите.

Сред интегрираните в PIC18 Q10 family CIPs, са Complementary Waveform Generator (CWG) и аналогово-цифров преобразувател с възможности за изчисление (ADC2) , който извършва усъвършенствани изчисления и филтриране на данни без намесата на ядрото. Тези CIPs освобождават централния процесор за изпълнението на по-сложни задачи, като например контролиране на HMI (Human Machine Interface) и да остава повече време в режим с ниска консумация на енергия.

PIC18 Q10 серията се поддържа от MPLAB® Code Configurator (MCC) - безплатен софтуер с графичен интерфейс за лесно конфигуриране на периферни устройства и функции. MCC е включен в MPLAB X интегрираната среда за разработване (IDE) на Microchip и облачно базираната MPLAB Xpress IDE , което премахва необходимостта от изтегляне. The Curiosity High Pin Count (HPC) развойната платка (DM164136),също може да се използва за разработки с тези микроконтролери.

ATtiny1607 серията се поддържа от ATmega4809 Xplained Pro (ATmega4809-XPRO) развоен комплект. Със захранване през USB, комплектът предлага и вграден програматор/дебъгер, подържан от Atmel Studio 7, интегрирана среда за разработка (IDE) и Atmel START, безплатен онлайн инструмент за конфигуриране на периферни устройства и софтуер.

 

За повече информация може да посетите:  ATtiny1607 family или PIC18 Q10 family