НОВИНИ

24 July 2018

Комет Електроникс представя Weightless – нов LPWAN стандарт за радио-комуникация

 

 

Бурното развитие на безжичните комуникации и повсеместното разпространение на IoT предизвика появата на различни стандарти за този тип комуникация. След анализ на техните предимства и недостатъци, Комет Електроникс предлага Weightless стандартът като изключително перспективен и интересен за използване в областта на IoT.

Ето ключовите му характеристики:

 • 100% двупосочна комуникация, гарантираща надеждност при изпращане на данните
 • TDMA, FDMA, TDD, FH технологии за използване на честотния ресурс.
 • Оптимизация за голям брой крайни устройства с асинхронно предаване на пакети с размер до 48 байта
 • Оптимизация за ниска консумация на енергия, позволяваща работа от батерия продължение на години
 • Стандартна скорост на предаване на данните в ефира от 0,625kbps до 100kpbs
 • Поддържа няколко варианта за работна честотна лента 12,5kHz, 50kHz и 100kHz
 • Мощност на предаване на крайните устройства 14dBm
 • Мощност на предаване на базова станция 27dBm
 • Пълна съвместимост с разпоредбите за използване на нелицензираните обхвати

Weightless стандартът има мрежова топология „звезда“ подобно на популярния LoraWAN, но сравнен с него, преодолява няколко основни недостатъка:

 • Скалируемост. Всички крайни устройства работят синхронизирано, използвайки TDMA и FDMA техники при излъчване в ефира за елиминиране на интерференциите между тях. При LoraWAN методът за достъп до ефира е ALOHA базиран, което ограничава пропускателната способност на мрежата 5 пъти. Weightless гарантира че в нито един момент 2 или повече крайни устройства биха излъчвали едновременно, което означава че мрежата има капацитет за поддръжка на хиляди крайни устройства без деградиране на пропусканата честотна лента в следствие вътрешни интерференции в мрежата.
 • Гарантирано предаване на информацията. Weightless стандартът предвижда получаване на потвърждение за всеки един изпратен пакет, което е невъзможно при LoraWAN. По този начин всяко крайно устройство получава потвърждение че изпратените от него данни са получени.

Weightless стандартът се разработва от тайванската компания Ubiik.

За повече информация моля пишете на support@comet.bg

 

Виж в каталога