НОВИНИ

20 May 2015

Нови продукти от WIZnet

W5500 и WIZ550io - нови продукти от WIZnet...

W5500 - Етернет контролер с изцяло хардуерен TCP/IP стек, максимално улесняващ реализирането на интернет свързаност за Вашите embedded системи

Основни характеристики:

  • 10baseT/100baseTX Ethernet MAC/PHY;
  • хардуерна подръжка на TCP/IP протоколен стек (TCP, UDP, ICMP, IPv4,  ARP, IGMP, PPPoE);
  • 8 TCP/UDP Sockets;
  • 32KB RAM буфер;
  • Power-Down, Wake-On-LAN over UDP, Auto-Negotiation;
  • Fast SPI (поддържа до 80MHz тактова честота);
  • 3.3V захранване, 5V вход/изход;
  • изходи за управление на светодиоди (Full/Half Duplex, Link, Speed, Active);
  • 48 изводен LQFP Lead-Free корпус.

 

WIZ550io - Автоматично конфигурируем Етернет модул, включващ W5500 (контролер с хардуерен TCP/IP стек), трансформатор и RJ45 накрайник.

Всеки такъв модул има уникален вграден MAC адрес и възможност за автоматична конфигурация намрежовите настройки. При подаване на захранващо напрежение, модулът се самоинициализира с вградения MAC адрес и с IP адрес по подразбиране 192.168.1.2 и може да отговаря на команда „Ping“. Така системния софтуер се разтоварва от допълнителния код, необходим за мрежовите настройки (MAC, IP адрес, Subnet mask).

WIZ550io е продукт, осигуряващ интернет свързаност на Вашата вградена система максимално бързо и с минимален разход на системни ресурси.

 

 

Виж в каталога