НОВИНИ

08 September 2015

Нов Фитнес режим в GPS модула L70

Фитнес режимът с понижена консумация е оптимизирано решение за преносима електроника, фитнес и трекинг устройства.

 

 

Този режим позволява на GPS модулите на Quectel да понижат своята консумация с 40% за сметка на леко занижаване на точността на позициониране. FLP режимът може да бъде активиран изключително лесно чрез изпращане на команда до GPS модула. След активиране, модулът има  добра чувствителност при вървени или тичане, и може динамично да управлява своята консумация. При затруднени условия за позициониране, за да запази добра точност, той може отново да премине в нормален режим обратно, като по този начин реализира баланс между максимална производителност и ниска консумация на енергия.

 

Виж в каталога

 

Средна консумация в FLP и Нормален Режим

Сценарий

В FLP Режим [mA]

В Нормален Режим

Статично

5,036

12,783

Вървене

5,374

12,249

Бягане

5,469

12,975

Шофиране

8,479

12,663

 

Application Note