25 October 2016

ПРИЛОЖЕН ИНЖЕНЕР - MICROCHIP/ ATMEL

ПРИЛОЖЕН ИНЖЕНЕР - MICROCHIP/ ATMEL

Описание и
Изисквания:

Фирма “Комет Електроникс” е компания с дългогодишен опит в областта на вноса и търговията с електронни елементи, консумативи и оборудване в България, с дъщерни фирми в Румъния и Сърбия. Във връзка с разрастване на дейността на компанията фирмата търси да назначи високомотивирана личност на длъжност:

ПРИЛОЖЕН ИНЖЕНЕР – MICROCHIP / ATMEL

Длъжностни отговорности:
• Подробни познания за продуктовите гами на Microchip и Atmel;
• Консултиране на клиенти на място, по електронна поща или телефон - съдействие при подбор на подходящи компоненти от продуктовата гама на Microchip и Atmel (микроконтролери, аналогови схеми, интерфейсни схеми, модули);
• Методична помощ при решаване на проблеми в приложенията;
• Създаване и представяне на технически презентации пред ключови клиенти на компанията и вътрешно фирмено обучение;
• Предлагане на нови продукти за разширяване на съществуващата складова номенклатура и изготвяне техническо представяне за публикуване онлайн;
• Участие в семинари и обучения организирани от фирмите производители които компанията представлява;
• Тестване на компоненти, модули и развойни средства;
• Разработка на алгоритми и програми на „С“ и „Асемблер“ за микроконтролери (опция);

Изисквания за длъжността
• Образование – Висше образование по електронна техника, комуникационна техника или компютърни системи. Минимално изискване: завършена степен бакалавър;
• Работа с компютър;
– офис приложения : Word, PowerPoint, Excel;
– специализиран софтуер: MPLAB IDE;
• Инженерни познания:
– отлично познаване на архитектурата на 8, 16 и 32-битови микроконтролери, както и на аналогови и интерфейсни схеми;
– познаване и ползване на „С“ и „Асемблер“ програмни езици;
– познаване на широк набор от електронни компоненти - пасивни, полупроводникови, комуникационни модули;
– умения за създаване и работа с техническа документация;
– Комуникативни умения за работа с клиенти;
• Владеене на английски език писмено и говоримо – минимум средно ниво;

Ние Ви предлагаме
• Мотивиращо възнаграждение
• Работа в перспективна компания
• Възможност за професионално развитие
• Отлични условия на работа

Моля, изпратете автобиография на cv@comet.bg