ДОСТАВЧИЦИ

Инструменти за електрониката и електронното производствo

Средства за ESD защита

Специализирани автоматични машини за селективно запояване

Флюсове, спойващи пасти, тиноли, адхезиви

Поялници, станции за ремонтна дейност, включително за SMD елементи

Стандартни профилиращи машини

Висококачествени режещи инструменти