ДОСТАВЧИЦИ

Инструменти за електрониката и електронното производствo

Средства за ESD защита

Специализирани автоматични машини за селективно запояване

Флюсове, спойващи пасти, тиноли, адхезиви

Поялници, станции за ремонтна дейност, включително за SMD елементи

Пазарен лидер в производството на технически аерозоли

Стандартни профилиращи машини

Висококачествени режещи инструменти