Mонтаж на печатни платки

Комет Електроникс разполага с гъвкаво оборудване за монтаж на електронни елементи, позволяващо реализирането на проекти от прототипно до серийно производство.

Процесът на асемблиране включва:

Нанасяне на спояващи пасти и лепила чрез ръчен и полуавтоматичен стенсил принтер, както и настолен автоматичен диспенсер призводство на холандската компания DIMAGROUP.

Поточна линия за повърхностен монтаж на електронни елементи от DIMA GROUP гарантираща високо качество на монтажа и боравене с широк набор от елементи с корпуси от 0201 до 42х42mm. Автоматичното подаване, транспортиране и извеждане на платките от производствената линия гарантира добра повтаряемост на процесите, по-висока производителност на линията и качеството на крайното изделие.

Ръчен манипулатор за асемблиране на прототипи, оборудван с ръчен диспенсер.

Тунелна пещ за спояване с възможност за работа с безоловни припои според изискванията на клиента.

Визуална инспекция на асемблираните платки, като фирмата разполага с машина за автоматична оптична инспекция (AOI) SONYSI-V100, както и висококачествен видео микроскоп SONY TECHNOLOOK.

Машинно рязане и формоване изводите на елементи за конвенционален монтаж, както и машина за депанелизиране на скоринговани платки от италианската фирма OLAMEF.

Пещ за сушене  на потенциално овлажнени елементи поради нарушаване на фабричната им опаковка.

Машина SELECT460 за селективно запояване на конвенционални елементи, работеща в азотна среда, за по-високо качество на спойките и намаляване на окислителните процеси. Машината е оборудвана с 2 поти, което позволява спояване с оловен или безоловен припой.

Висококачествен ръчен монтаж и ремонт на платки с SMD и конвенционални елементи,  гарантиран от висококачественото оборудване на JBC.

 

 

 

 

 

 

 

Свържете се с нас на: smt@comet.bg